2022-11-24

Elajo reCirculating Food Dryer – för framtidens hållbara bryggerier

Med Elajos innovativa återvinningsteknik, reCirculating Food Dryer, kan bryggerier torka sina restflöden till en färdig, livsmedelsklassad, och näringsrik råvara. Den kan sedan processas på nytt till mjöl, köttanaloger, flingor, drycker och mycket mer.

När man brygger öl genereras en restprodukt, brewer’s spent grain (BSG). Det handlar om enorma mängder med extremt kort hållbarhetstid eftersom spannmålen som används blandas med vatten och förstörs av olika mikroorganismer. Det gör restflödena svåra att både transportera och vidareförädla till andra livsmedel.

 

reCirculating Food Dryer återvinner restflödena

Med Elajos återvinningsteknik, reCirculating Food Dryer, kan bryggerierna numera torka sina restflöden till en livsmedelsklassad och färdig råvara rik på näringsämnen, antioxidanter, fiber och protein.

 

Den torkade råvaran kan sedan processas på nytt till mjöl, bröd, köttanaloger, hamburgare, pastanudlar, chips, proteinbars, flingor, drycker och mycket mer.

 

46 miljoner ton BSG per år

Varje år uppgår mängden BSG till 46 miljoner ton. Detta då så mycket som 50 procent av kornmaltet återstår efter bryggprocessen. Runt om i världen blir det här – som egentligen är ett fullvärdigt livsmedel – djurfoder, biomassa eller avfall. Detta motsvarar 1 400 000 transportbilar med fullvärdigt livsmedel, om det hanteras på rätt sätt.

 

Främjar hållbar produktion

För bryggerier i industriell skala innebär tekniken att stora ekonomiska värden inte behöver gå till spillo. Det innebär också att de kan få en mer hållbar produktionscykel och ta betydande steg i minskning av koldioxidutsläpp. Det är bra för bolaget, branschen och omvärlden.

 

reCirculating Food Dryer blir länken mellan bryggeriet och livsmedelsproducenterna, som skapar möjligheter för båda att ta tillvara värdet på råvaran – och förädla restprodukten vidare till en livsmedelsingrediens.

 

Elajo tar ansvar för hela processen

Det som gör reCirculating Food Dryer (reCFD) unik är att det är en industriell process som kan hantera och processa mindre flöden som 300 kg/h upp till mycket stora flöden som 10.000 kg/h. reCFD klarar därmed inflöden från de minsta till de allra största bryggerierna

 

reCirculating Food Dryer är en helautomatisk process som levereras nyckelfärdig. Elajo tar ansvar för helheten. Från p rojektledning, upphandling av underleverantörer, integration av tekniken, till att personalen får rätt utbildning och att en livsmedelsklassad färdig råvara med ett högt ekonomiskt och näringsmässigt värde kan börja levereras.

 

Kort sagt driver Elajo hela processen – från början till slut.

 

Med reCirculating Food Dryer kan bryggerier nå de certifieringar som livsmedelsindustrin har som krav, till exempel British Retail Consortium och FSSC 22000. Processen är hygienisk och använder sig av automatisk diskning, så kallad Cleaning in Place (CIP).

 

Passar alla 

Bakom tekniken står Elajos innovationsbolag Technology Solutions, där Stefan Ekstrand är vd. Han sammanfattar reCirculating Food Dryer:

 

– Att kunna ta vara på hela potentialen från bryggeriprocessen är fantastiskt ur både ett hållbarhets- och ekonomiskt perspektiv. Genom att öka återvinningen inom bryggerinäringen kan vi göra stor skillnad tillsammans. Det är bra för oss alla – inte minst för framtidens hållbara bryggerier.